بادام شور خشکپاک

تومان25000

توضیحات

مقدار ۴۵۰ گرم